W hipotensji

-2. W hipotensji spowodowanej zmniejszoną objętością krwi krążącej środki presyjne są szkodliwe, ponieważ zmniejszają perfuzję tkanek i zwiększają kwasicę: mogą również powodować niedokrwienie nerek i przeciążenie mięśnia sercowego.

-3. W hipotensji wywołanej ułożeniem chorego. 4. W hipotensji zagrażającej znacznym zmniejszeniem przepływu wieńcowego. Środków takich, jak wazopresyna i angiotensyna, które powodują zwężenie naczyń wieńcowych, nie należy stosować.

-5. Po usunięciu guzów chromochłonnych (phaeochromoćytoma). 6. Dla podtrzymania czynności nerek i diurezy (z jednoczesnym dużym uzupełnianiem płynów). Metylamfetamina zwiększa nerkowy przepływ krwi.

-7. W hipotensji wywołanej znieczuleniem podpajęczynówkowym lub zewnątrzoponowym, rzadko. 8. W następstwie przetoczenia krwi niezgodnej grupowo.

-9. Po operacjach kardiochirurgicznych (izoprenalina). Przy stosowaniu środków presyjnych często występuje tachyfilaksja utrudniająca ich stosowanie, np. przy stosowaniu noradrenaliny we wlewie kroplowym (która zarobiła sobie określenie płynu do balsamowania!).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>