W wywiadach przebiegu ciąży

podobnym wytłumaczeniem jest możliwość zaburzenia równowagi w tworzeniu pól organogenetycznych po obu stronach jelita pierwotnego. Podział endodermy staje się niejednolity i obszar tchawiczy dominuje nad przełykowym. Powodem zaburzeń w rozwoju mogą być czynniki genetyczne, oddziaływanie środowiska i wiele innych.

Wrodzonemu zarośnięciu przełyku towarzyszą w 50% wady innych narządów, np. zespól VATER. W 25-28% są to wady zagrażające życiu, jak np. serca, dużych naczyń, przewodu pokarmowego, układu moczowego i in. Wcześniactwo występuje w 24-28% (4, 6, 23).

W wywiadach przebiegu ciąży noworodków z zarośnięciem przełyku w 80% udaje się ustalić wielowodzie. Objętość płynu przenikającego do płodu od matki, wskutek niedrożnego przełyku jest znacznie mniejsza niż w przeciwnym kierunku, powstaje nadwyżka płynu w jamie owodni – ok. 200 ml/d. Mniej zaznaczone wielowodzie występuje w przypadkach współistnienia przetoki przelylcowo-tchawiczej dolnej i górnej. Podkreśla się, że noworodki z zarośnięciem przełyku rodzą matki w wieku powyżej 30 lat, jednakże żadna z matek ponad 90 dzieci z tą wadą, operowanych przez autorkę, nie przekroczyła 20 r.ż.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>