WENTYLACJA

wa się teraz środków krótko działających raczej w powtarzanych małych dawkach po 10 mg, niż w ciągłym wlewie kroplowym. UŁOŻENIE PACJENTA. Siła ciężkości krwi odpowiednio ułożonego pacjenta daje w rezultacie zbieranie się krwi w rozszerzonych naczyniach żylnych (pojemnościowych), co prowadzi do zmniejszonego powrotu krwi żylnei i hipotensji. Odpowiednie ułożenie stosuje się również w celu zmniejszenia ukrwienia miejsca operowanego. Ciśnienie krwi zmniejsza się o 20 mm Hg (2,7 kPa) na każde 2,5 cm wysokości powyżej poziomu serca, tak że przy podwyższeniu wezgłowia stołu operacyjnego pod kątem 25° ciśnienie krwi w mózgu jest obniżone o około 16 mm Hg (2,1 kPa) w porównaniu z ciśnieniem na poziomie serca. Wielu, choć nie wszyscy, doświadczonych autorów uważa za dość bezpieczne uniesienie głowy o 25° wraz z obniżeniem ciśnienia tętniczego do 60-70 mm Hg (8,0-9,3 kPa}, mierzonego w tętnicy ramiennej50.

WENTYLACJA DODATNIM CIŚNIENIEM PRZERYWANYM (IPPV). Stosuje się ją zwykle z wysokimi stężeniami tlenu dla kompensacji zwiększonej fizjologicznej przestrzeni martwej. Podwyższone ciśnienie w drogach oddechowych przenoszone jest na duże żyły, przez co zmniejsza się powrót krwi żylnej do serca obniża to jeszcze bardziej ciśnienie krwi, w zależności od ciśnienia w worku oddechowym. Jeżeli dopuści się do podwyższenia Pco2, dochodzi do uwolnienia katecholamin, które mogą spowodować wzrost ciśnienia krwi i zaburzenia rytmu serca.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>