Właściwe leczenie dzieci z zaciskającym zapaleniem osierdzia

Właściwe leczenie dzieci z zaciskającym zapaleniem osierdzia jest operacyjne, podejmuje się je nawet w pozornie nieoperacyjnych przypadkach, kiedy zmiany stwierdzone w sercu i wątrobie wydają się nieodwracalne (9). Operację wykonuje się w normotermii w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym. Należy pamiętać o tym, że w okresie wprowadzenia do znieczulenia może dojść do zatrzymania czynności serca. Natychmiastowe otwarcie klatki piersiowej i stosowanie masażu bezpośredniego ratuje dziecko. Jest to jeden z nielicznych zabiegów, do którego konieczna jest obecność w sali operacyjnej chirurga przygotowanego do operacji przed położeniem pacjenta na stół operacyjny.

Klatkę piersiową otwiera się przez podłużne przecięcie mostka. Należy pamiętać o uwolnieniu zrostów łączących niejednokrotnie mostek z osierdziem. Odłuszczanie pogrubiałej warstwy osierdzia rozpoczyna się od lewej komory, aby nie dopuścić do obrzęku płuc. Podniesienie na szwie bliznowatych tkanek i ich przecięcie ułatwia odnalezienie właściwej warstwy i dalsze oddzielanie zmienionego osierdzia. Zwykle najmniej zrośnięta jest okolica koniuszka serca.

Grubość pancerza zaciskającego serce osiąga wymiary 15-20 mm, ma konsystencję chrząstki, stwierdza się płytki wapniowe oraz złogi w postaci ziarenek ryżu umiejscowione na szorstkich powierzchniach oddzielających tkanek (9). Szczególnej ostrożności wymaga uwalnianie okolicy naczyń wieńcowych. Wtopione w zmienione tkanki otaczające łatwo mogą ulec uszkodzeniu. Po odłuszczeniu osierdzia z komory lewej uwalnia się komorę prawą i prawy przedsionek, jego ściana jest cienka i nie zawsze udaje się zdjąć z niej bliznowate tkanki w całości. Czasem bezpieczniej jest zostawić niewielkie wysepki zmienionego osierdzia. Natomiast bardzo dokładnie uwalnia się ściany obu żył głównych. Zmiany w tych okolicach są zwykle bardzo nasilone. Występują wapniowe wypustki w postaci sopli lodowych, bardzo ostrych. Jest to zwykle najtrudniejsza, ale bardzo ważna część operacji. Prawidłowe uwolnienie żył głównych stwarza warunki cofania się zastoju w ich obrębie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>