Worek oddechowy

-1. Worek oddechowy z maską lub bez, pod warunkiem, że zapewnione jest źródło tlenu lub sprężonego powietrza. 2. Worek Ambu z zastawką Rubena (patrz str. 97)28. Jest to samorozprężalny worek Ambu (wyścielony w środku gąbką*), tak że jego kształt jest przywracany automatycz-

Obecnie wiadomo, że warstwa gąbki nie jest potrzebna. Wystarczy odpowiednie ukształtowanie gruszki gumowej (przyp. red. poi.). nie po każdym ucisku z jednoczesnym wciąganiem powietrza z atmosfery. Przez dodatkowe podłączenie tlenu można uzyskać wzbogacenie powietrza tlenem, ale jest ono n-iewielkie, chyba że zastosuje się dodatkowy zbiornik w postaci rury karbowanej24.

-3. Miech oddechowy typu Oxford25. Jest to miech samorozprężalny (ze sprężyną w środku) i dwiema zastawkami bezzwrotnymi. Pozwala on na wciąganie powietrza z atmosfery i kierowanie go do pacjenta.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>