Wpływ hipotermii:

-1. UKŁAD KRĄŻENIA. Zaburzenia rytmu występują przy temperaturach poniżej 30°C migotanie komór może wystąpić, ale jest mało prawdopodobne powyżej 28°C. Następujące czynniki mogą mieć wpływ na występowanie migotania: a) hipotermia,

b) hiperkaliemia, c) nagłe zmiany pH i Pco3. d) zatrucie cytrynianami. Narasta bra- dykardia nie wywołana nadmiernym napięciem nerwu błędnego. Atropina oraz przecięcie nerwu błędnego nie mają żadnego wpływu. Wraz z obniżeniem temperatury obniża się progresywnie ciśnienie krwi, częstość tętna oraz rzut serca. Objętość wyrzutowa jest nieznacznie zmieniona, a wieńcowy przepływ krwi dobry. Zmiany w EKG polegają na wydłużeniu zespołu QRS i przedłużeniu odcinka PR20. Może wystąpić uniesienie odcinka ST z obniżeniem załamka T. Przy temperaturze około 30°C może wy-stąpić załamek J w postaci niewielkiego dodatniego wychylenia na ramieniu załamka R. Dochodzi do obkurczenia naczyń skórnych. Uważa się, że pewne znaczenie zapobiegawcze przeciwko niemiarowościom komorowym może mieć blokada układu sympatycznego, np. kroplówka z trójmetafanem (Arfonad)21.

-2. ODDYCHANIE. Pomiary zużycia tlenu przez mózg ludzki wskazują, że przy temperaturze 30°C wynosi ono 39%, a przy 28°C około 35% normalnego zużycia tlenu22 Dochodzi do przesunięcia krzywej dysocjacji tlenu w lewo, tak że uwalnianie tlenu do tkanek jest gorsze chociaż więcej tlenu jest rozpuszczonego fizycznie w osoczu, ilość tlenu dostępna tkankom jest zmniejszona przez: a) depresję oddechową, b) zmniejszony rzut serca, c) obkurczenie naczyń krwionośnych, d) zwiększoną lepkość krwi, e) przeciek tętniczo-żylny. Utlenowanie tkanek można poprawić przez: a) wentylację kontro-lowaną, b) oksygenację hiperbaryczną (nie stosowaną podczas zabiegów chirurgicznych), c) kontrolowane ochładzanie nie więcej niż 1°C w czasie 5 minut, d) kontrolowaną hiperkapnię celowe dodanie dwutlenku węgla do wdychanych gazów23, e) dożylne podanie alkoholu24, f) zastosowanie hemodylucji dla obniżenia lepkości krwi stosuje się roztwory Ringera lub glukozy dla wypełniania oksygenatorów (utleniaczy) podczas zabiegów z użyciem krążenia pozaustrojowego. Rozpuszczalność dwutlenku węgła we krwi jest zwiększona. Zmniejsza się częstość oddechu, a przy temperaturze 26°C oddychanie ustaje.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>