WPŁYW NIEKTÓRYCH LEKÓW NA PACJENTÓW OTRZYMUJĄCYCH ŚRODKI NACZYNIOSKURCZOWE

i. Rezerpina. Powoduje zmniejszenie ilości noradrenaliny magazynowanej – w zazwo- jowych włóknach współczulnycb, co zmniejsza objawy pobudzenia tego układu. Powoduje ^również uwalnianie 5-hydroksytryptaminy w mózgu i w jelitach. Pacjenci otrzymujący preparaty rezerpiny gorzej reagują na te środki naczynioskurczowe, które działają przez uwalnianie noradrenaliny w. ścianach naczyniowych. Działanie takie może utrzymywać się do dwóch tygodni po odstawieniu rezerpiny. Hipotensyjne działanie rezerpiny można odwró,cić przez podanie środków działających bezpośrednio na mięśnie gładkie naczyń, jak np. adrenalina, noradrenalina, fenylefryna lub metoksamina.

-2. Gwanetydyna (Ismelin). Działanie hipotensyjne gwanetydyny prawdopodobnie jest takie samo jak rezerpiny, z tym wyjątkiem, że nie powoduje ona zmniejszenia magazynów katecholamin w tkance mózgowej i nadnerczach.

-3. Chloropromazyna i prometazyna. Wywołują zniesienie działania presyjnego adrenaliny podanej w iniekcji. Nie mają większego wpływu na działanie presyjne noradrenaliny. Zmniejszają działanie presyjne metoksaminy i fenylefryny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>