WRODZONE ZAROŚNIĘCIE PRZEŁYKU

Wrodzone zarośnięcie przełyku (atresia esophagi) do niedawna należało do zaburzeń rozwojowych stanowiących wskazanie do postępowania chirurgicznego w pierwszej dobie życia. Obecnie postęp w opiece nad noworodkami z wadami wrodzonymi, ulepszenie metod diagnostycznych oraz rozwój oddziałów intensywnej terapii, jak też wprowadzenie żywienia pozajelitowego, umożliwiły wybór odpowiedniego okresu zabiegu chirurgicznego, zależnie od stanu ogólnego dziecka i rodzaju wady.

Częstość występowania zarośniętego przełyku wynosi w różnych krajach od 1 : 800 do 1 : 1500 żywo urodzonych noworodków.

Pierwszy opis tej wady, podany przez Durstona (1670), znajduje się w Philosophical Transactions of Royal Society, pod tytułem: „A Narrative of Monstrous Birth in Plymontlr’. Wrodzone zarośnięcie przełyku w połączeniu z drogami oddechowymi opisał Gibson, zięć Cromwella (1696). Poszukiwanie właściwej metody postępowania chirurgicznego w leczeniu wrodzonego zarośnięcia przełyku bądź łagodzenia jego skutków było długoletnie i wielokierunkowe. Do 1888 r. zainteresowanie tą wadą było skupione głównie wokół embriologii i anatomii patologicznej. Steele (18S8) pierwszy wykonał przetokę żołądkową u dziecka z niedrożnym przełykiem. Miał nadzieję, że przełyk jest jedynie przegrodzony błoną, którą uda mu się przerwać narzędziem wprowadzonym od strony żołądka. Zabieg nie powiódł się i dziecko zmarło. Pierwszy poważniejszy krok w leczeniu wady wykonał Richter (1913) zapoczątkowując operacje wieloetapowe. Chirurg ten operował dwa noworodki z dostępu przezopłucnowego w znieczuleniu prowadzonym dotchawiczo. W czasie zabiegu podwiązał przetokę przełykowo-tchawiczą, dolny odcinek odciął i zabezpieczył szwami. W celu karmienia wykonał przetokę żołądkową. Omawiając wykonane operacje sugerował możliwość leczenia pierwotnym zespoleniem przełyku. Nie podjęto jednak jego myśli i przez wiele następnych lat poszukiwano rozwiązania tego problemu drogą różnorodnych operacji wykonywanych na żołądku i dolnym odcinku przełyku. Celem ich było zapobieganie zarzucania zawartości żołądka do dróg oddechowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>