WSKAZANIA DO BLOKADY WSPÓŁCZULNEJ:

BÓLE KOŃCZYNY WYWOŁANE SCHORZENIAMI NACZYŃ. Choroba Raynauda (1834-1881)21 skurcz naczyniowy spowodowany uszkodzeniem rdzenia kręgowego, np. poliomyelitis i niektóre schorzenia układu piramidowego zarostowe zapalenie tętnic i żył przewlekłe owrzodzenia kończyn zatory dużych naczyń zakrzepowe zapałenię żył i erytromełalgia (Wier Mitchell, 1878), zmiany po dotętniczym podaniu tiopentalu.

STANY SPOWODOWANE IDIOPATYCZNYMI LUB POURAZOWYMI BÓLAMI KORCZYN. Kauzalgia, bóle kończyn w kikucie poamputacyjnym, choroba Sudecka22. ROŻNE SCHORZENIA KOŃCZYN. Nadmierna potliwość, stan po embolektomii. okres po przekrwieniu w zespole stopy okopowej.

CHOROBY KLATKI PIERSIOWEJ I BRZUCHA. Choroba wieńcowa, tętniak aorty przebiegający z bólem, astma oskrzelowa, skurcz wpustu, kolka żółciowa i wątrobowa, zapalenie trzustki (obustronna blokada Th7, 8. 13 i blokada trzewna23, krwotok poporodowy, rzucawka, krwawienie po usunięciu gruczołu krokowego, różnicowanie organicznych schorzeń jelit z czynnościowymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>