Wytwarzanie płatów rurowych

Wytwarzanie płatów rurowych z żołądka zapoczątkowali Burrington i Stephens (196S), wzorując się na metodzie zaproponowanej przez Becka (1905), Jyanu (1912) oraz stosowanej u dorosłych przez Gavriliu (1951) i I-łeimlicha (1952). Ten sposób rekonstrukcji przełyku propagują od 1973 r. Anderson i Randolph, znajdując zwolenników w wielu ośrodkach, także i w Polsce (1, 14, 15, 21).

W Polsce pierwsze dwa noworodki z zarośnięciem przełyku operowali Poradowska (1956) i Michejda (1959). Przeżycie po pierwszym etapie operacji wieloczasowej uzyskała u jednego operowanego noworodka Wysocka (1957).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>