Zaburzenia rozwojowe aorty

Zaburzenia rozwojowe aorty powodują różne odchylenia od normy. Nie wszystkie z nich tworzą pierścienie naczyniowe zamknięte, czasem jest to postać cięciwy czy procy uciskającej na przełyk i tchawicę, powodującej zmiany w budowie ściany tchawicy. Odróżnia się kilka odmian tej wady. Są to: podwójny łuk aorty (arcus aorłae duplex), łuk aorty prawy z przetrwałym przewodem tętniczym (arcus aortae dexter et ductus arteriosus persistens), nieprawidłowe odejście t. podobojczykowej bądź pnia ramienno-głowowego (arteria subclavia lusoria, arteria truncus brachio- cephalicus).

Najczęstszym typem pierścienia naczyniowego jest podwójny łuk aorty. Oba luki wychodzą wspólnie z części wstępującej aorty, rozdzielając się obejmują z obu stron tchawicę i przełyk, łącząc się ponownie tworzą część zstępującą aorty. Zarówno łuk przedni, jak i tylny ma tętnicę szyjną wspólną i tętnicę podobojczykową odpowiedniej strony. Przetrwały przewód tętniczy znajduje się po stronie lewej, czasem może być położony obustronnie bądź po stronie prawej. Szerokość światła łuków aortalnych, ich pozycja i usytuowanie części zstępującej są różne. Położenie części zstępującej po stronie prawej oznacza, że główny luk aorty jest łukiem przednim. Przy aorcie zstępującej lewostronnej głównym łukiem jest łuk położony od strony grzbietowej, łuk brzuszny jest dodatkowy. Przetrwały przewód piersiowy bądź więzadło tętnicze jest zawsze częścią pierścienia.

Błądząca t. podobojczykową prawa jest stwierdzana w 0,5% pierścieni naczyniowych. Stanowiąc ostatnie naczynie łuku aorty przechodzi do prawej kończyny górnej, najczęściej za tchawicą i przełykiem, rzadziej między tymi narządami, a wyjątkowo tylko przed tchawicą. Dodatkowe objawy ucisku może powodować istniejący uchyłek Kommerella (3). Inny typ pierścienia naczyniowego tworzy prawostronny łuk aorty z krótkim więzadłem bądź przewodem tętniczym, przechodzącym od strony lewej, bądź też z błądzącą t. podobojczykową lewą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>