ZAROŚNIĘCIE ZASTAWEK TĘTNICY PŁUCNEJ BEZ OTWORU MIĘDZYKOMOROWEGO

Zarośnięcie zastawek tętnicy płucnej bez otworu międzykomorowego jest wadą rzadko spotykaną, powodującą jednak znaczną śmiertelność noworodków. Występuje w stosunku 1 : 700 000 noworodków żywo urodzonych, stanowi ok. 1 % innych wad serca (1). Opisał ją po raz pierwszy Hunter (1783) Edwards (1965) określił wadę jako zupełne zarośnięcie zastawki t. płucnej z prawidłową przegrodą, dwiema komorami oraz wykształconą zastawką trójdzielną.

Dobell (1978) zaproponował podział wady na dwie odmiany: 1) noworodki z małą komorą prawą i brakiem stożka prawej komory i 2) dzieci, u których mała komora sąsiaduje z zarośniętymi zastawkami płucnymi.

Uwagi anatomiczne. Zastawki t. płucnej występują w tej wadzie w postaci zrośniętych szczelnie ze sobą, pogrubiałych płatków bądź jednolitej błony. Pierścień zastawkowy jest zawsze wąski, niedokształcony. Pień t. płucnej do poziomu zastawki zwykle nie wykazuje odchyleń od normy, choć w ok. 4% może go zupełnie

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>