Zarostowe zapalenie osierdzia

Zarostowe zapalenie osierdzia jest ważną przyczyną niewydolności krążenia, jakkolwiek nie jest chorobą częstą. W piśmiennictwie światowym opisano dotychczas ok. 140 chorych leczonych w różnych ośrodkach, niewielką część z tej liczby stanowią dzieci.

Etiologia. W zaciskającym zapaleniu osierdzia wyróżnia się dwie postaci: podostrą, w której zmiany mają. charakter sprężysto-włóknisty, ograniczający cały cykl pracy serca, oraz chroniczną, w której twarda, niekiedy zwapniała skorupa zmienionego osierdzia otacza serce, ograniczając jego rozkurcz. Przy dłużej trwającym procesie powstają zmiany włókniste w mięśniu sercowym, doprowadzające do jogo osłabienia i ścieńczenia.

Zarostowe zapalenie osierdzia współistnieje z niektórymi wadami wrodzonymi serca. Stwierdza się je przy zastawkowym zwężeniu tętnicy płucnej, otworach międzyprzedsionkowych. Mechanizm powstania tej dodatkowej zmiany nie jest jasny, tym bardziej że nie stwierdzono jej dotychczas przy otworach międzykomo- rowych (1, 9). Często zmiana pozostaje nie rozpoznana przed zabiegiem. Zaciskające zapalenie osierdzia stwierdza się wówczas po otwarciu klatki piersiowej. Jest

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>