Zastawka przedniej cewki

Rozpoznanie zastawki przedniej cewki stało się możliwe po wprowadzeniu do ruty-nowych badań rentgenowskich uretrocystografii. Zastawki nie występują tak często jak w cewce tylnej, ale w piśmiennictwie istnieje spora liczba doniesień na ten temat. Są to przeważnie doniesienia o pojedynczych przypadkach (Boissonat 1952, Chang 1968, Textor i Engel 1972, Daniel i wsp. 1968). Dopiero Firlit i wsp. (15) ogłosili 13, a Williams i Retik (1969) — 17 przypadków. Zastawki przedniej cewki rozpoznawano w każdym wieku dziecka, najczęściej u noworodków i niemowląt. Głównymi objawami są zaburzenia w oddawaniu moczu: cienki strumień lub kapanie, milccja z pomocą tłoczni brzusznej, wyczuwalny przepełniony pęcherz, podwyższona temperatura i zmiany w moczu jako objaw zakażenia bakteryjnego. Podstawowym badaniem rentgenowskim jest uretrocystografla mikcyjna i wstępująca (15). Urografia w zaawansowanych przypadkach może wykazać zmiany w nerkach i moczowo- dach. Wziernikowanie cewki u Starszych chłopców pomaga w ustaleniu rozpoznania.

Zasługą Williamsa i Retilca (1069) oraz Firłita i wsp. (15) jest rozszerzenie problemu zastawki na jednocześnie występujący uchyłek cewki. Uchyłek powstaje poza zastawką, jeszcze bardziej ograniczając drożność cewki. Zmiany w układzie moczowym spowodowane zastawką Firlit i wsp. (15) podzielili na 4 grupy według stopnia nasilenia. Do pierwszej należą poszerzenia dośrodkowego odcinka cewki i brak zmian w górnych drogach moczowych. W czwartej występuje uchyłek i zaawansowane zmiany w pęcherzu, moczowodach i nerkach. W drugiej i trzeciej są zmiany pośrednie.

Leczenie polega na usunięciu zastawki drogą przezcewkową lub operacyjnym nacięciem cewki. Zwolennikami operacyjnego wycięcia są Williams i Retik (1969). Autorzy wykonali wycięcie jednoetapowe u 6 chłopców, dwuetapowe u 10 chłopców (operacja Johansona, patrz: Zwężenie pourazowe cewki). Firlit i wsp. (15) u 10 chłop-ców zastosowali dojście przez cewkę, a tylko trzech leczyli operacyjnie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>