Zastawka trójdzielna

brakować. Zastawka trójdzielna ma na ogół wymiary prawidłowe, zdarza się niekiedy niedorozwój jej płatków’ i pierścienia. Lewa komora i przedsionek są wykształcone prawidłowo, aorta wstępująca jest często poszerzona i przechodzi w lewostronny łuk. Unaczynienie płuc zapewnia przewód tętniczy, od jego wymiarów i odjprzepływm przez otwór owalny zależy życie dziecka. W przypadkach szerokiego przetrwałego przewrodu tętniczego, dużego przepływu na poziomie przedsionków objawy mogą być słabo zaznaczone. Są to jednak wyjątki, większość nowrorodlców z zarośnięciem zastawr-

Ryc. 5-67. Zarośnięcie zastawki t. płucnej bez otworu międzykomorowego, unaczynienie płuc drogą przetrwałego przewodu tętniczego (1) oraz przez otwarty otwór owalny (2) 3 -• maia prawa komora.

ki t. płucnej bez otworu międzykomorowego ginie w pierwszych dniach życia, jeżeli nie podda się ich leczeniu operacyjnemu. Dużym obciążeniem w tej wadzie są także połączenia zatokowe, tętniczo-żylne w’mięśniu prawej komory, mają one różne rozmiary. Wskutek nadciśnienia panującego w prawej komorze powstaje wsteczny przepływ nieutlenowanej krwi przez naczynia wieńcowe do aorty. Zaburzenia równowagi tlenowej w mięśniu sercowym prowadzą do zmian włókniejących i niewydolności lewej komory (1).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>