ZASTOSOWANIE CYKLOPROPANU

ZASTOSOWANIE CYKLOPROPANU. Podanie narkotyków w premedykacji i tiopentalu w indukcji wywołuje depresję ośrodka oddechowego. Hipokapnię uzyskuje się przez łagodne uciskanie worka oddechowego podczas każdego wdechu oraz pochłanianie dwutlenku węgla w pochłaniaczu z wapnem sodowanym ten sposób hiperwentyla- cji obniża szybko PaCO, do poziomu, który nie pobudza ośrodka oddechowego.

Niewielkie dawki środka zwiotczającego (np. tubokuraryna 10-12 mg) można stosować w połączeniu z płytką anestezją cyklopropanem i hiperwentylacją. Przy takiej anestezji rzadko występuje toksyczne działanie cyklopropanu, a małe dawki środka zwiotczającego rzadko wymagają podania prostygminy. Pod koniec operacji do zamknięcia otrzewnej można pogłębić anestezję cyklopropanem, unika się przez to konieczności podania dodatkowej dawki środka zwiotczającego.

-3. HALOTAN. Depresyjne działanie halotanu na ośrodek oddechowy ułatwia prowadzenie oddechu kontrolowanego. Ponieważ jest to silny środek, obniżający ciśnienie krwi, należy szczególnie uważać, aby nagłe pogłębienie anestezji nie wystąpiło jednocześnie z rozpoczęciem oddechu kontrolowanego. Dotyczy to szczególnie sytuacji, kiedy parownik halotanu znajduje się w okrężnym układzie anestetycznym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>