ZASTOSOWANIE IPPV PODCZAS ANESTEZJI

Zalety. Podczas stosowania środków zwiotczających oddech kontrolowany jest bardzo często konieczny dla zapewnienia prawidłowej wymiany gazowej. Podczas zabiegów torakochirurgicznych wentylacja kontrolowana lub wspomagana zapobiega oddechowi paradoksalnemu, tj. zapobiega rozprężaniu spadniętego płuca podczas wydechu oraz zapadaniu się go podczas wdechu. Wynikiem takiej sytuacji jest nieskuteczna wymiana gazowa. Zapobiega ona również przesuwaniu śródpiersia, gdy jest ono mobilne, zwiększa też skuteczność wentylacji przy nieruchomym śródpiersiu. – Oddech kontrolowany jest również często stosowany podczas operacji neurochirurgicznych (p. rozdz. XXVI). Uspokojenie przepony wywoływane oddechem kontrolowanym pomaga chirurgowi podczas operacji w jej sąsiedztwie zarówno w nadbrzuszu, jak i w klatce piersiowej. Pozwala również na zmniejszenie ilości tiopentalu i środków zwiotczających podczas operacji, przez co przyspiesza powrót świadomości i napięcia mięśniowego22. Oddech wspomagany (lub kontrolowany) jest wskazany, przynajmniej czasowo, prawie we wszystkich przypadkach anestezji wziewnej, wymagającej podania środków zwiotczających (z wyjątkiem anestezji eterem jako głównym środkiem), ponieważ zmniejsza możliwość wystąpienia hipoksji i kwasicy oddechowej.

Wady: 1) uniemożliwia obserwację oddechowych oznak głębokości anestezji 2) zmiana ciśnień w klatce piersiowej może działać niekorzystnie na krążenie i powrót krwi żylnej do serca 3) następuje wzrost oporów w krążeniu płucnym, ma to jednak niewielkie znaczenie kliniczne.

Urządzenia do wentylacji ręcznej. Istnieje kilka prostych przyrządów umożliwiających wentylację płuc. Są one przenośne i nadają się w sytuacjach nagłych lub do krótkotrwałego użycia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>