ZASTOSOWANIE KLINICZNE W ANESTEZJOLOGII

ZASTOSOWANIE KLINICZNE W ANESTEZJOLOGII. Zabezpiecza serce przed stymulacją adrenergiczną wywołaną strachem, atropiną, bodźcami chirurgicznymi, wstrzykniętą adrenaliną, nadczynnością tarczycy70, pooperacyjnym przełomem tarczycowym71, guzem chromochłonnym nadnerczy i hiperkapnią. Zmniejsza więc zaburzenia rytmu, ale’ zmniejsza również rzut serca. Stosowany był dla zwalczania zaburzeń rytmu wywołanych stosowaniem halotanu72, cyklopropanu, chloroformu78 lub związanych z hipoter- mią. Stosowany dla nasilenia hipotensji wywołanej przez środki blokujące zwoje: zapobiega tachykardii u pacjentów z przewlekłymi chorobami niedokrwiennymi serca74..

Dawki dla dorosłych 0,5-10,0 mg dożylnie. Alprenolol. Wprowadzony w r. 196775. Wywiera działanie miejscowo znieczulające- i słabe sympatykomimetyczne. Stosowany do lćczenia zaburzeń rytmu serca u dorosłych, w dawce aż do 10 mg dożylnie70. Wywiera większe działanie ujetime inotropowe- niż praktolol.

Oksprenolol. Zastosowany w r. 196877. Posiada działanie miejscowo znieczulające- i słabe sympatykomimetyczne. Stosowany podczas anestezji. Dwukrotnie silniejszy od propranololu78. Posiada niewielkie ujemne działanie inotropowe.

Praktolol. Wprowadzony w r. 196878. Nie ma działania znieczulającego miejscowo.. Słabe działanie sympatykomimetyczne. Działa wybiórczo na serce, tj. wywołuje blok betax. Nie ma wpływu na oskrzela i mięśnie gładkie naczyń. Stosowany podczas ane-

stezji w dawkach do 20 mg dożylnie60. Bezpieczniejszy od propranololu (przy współistnieniu choroby serca81. Jest zalecany do leczenia zaburzeń rytmu serca podczas bron- choskopii82. Ampułka zawiera 10 mg w 5 ml. Niekorzystne efekty uboczne obejmują łuszczycę, nadmierne rogowacenie skóry, wysuszenie oka z uszkodzeniem rogówki, toczeń układowy, zmiany stwardnieniowe w otrzewnej. Objawy te występują jedynie po. długotrwałym leczeniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>