ZASTOSOWANIE KLINICZNE

ZASTOSOWANIE KLINICZNE. Stosowana jest do potencjalizacji i przedłużenia bloku nerwowo-mięśniowego wywołanego przez sukcynylocholinę4 (p. rozdz. XVI).

Chlorowodorek .doksapramu (Dopram, Stimulexin)5. Opisany w r. 1962°. Nieswoisty środek pobudzający oddychanie. W dawkach klinicznych nie zmniejsza działania przeciwbólowego morfiny i dolantyny7. Może być podawany domięśniowo, w dawce 1,0-

-1,5 mg/kg masy ciała, lub w kroplówca dożylnej w roztworze 5% glukozy zawierającym 2 mg leku w 1 ml (z szybkością 3 mg/min)8. Uważa się, że doksapram może zmniejszać częstość pooperacyjnych powikłań płucnych. Bywa skuteczny w zatruciach barbituranami9. Hyperpnoea wywołana podaniem doksapramu może ułatwić ślepą intubację przez nos1B. Badania doksapramu prowadzone metodą podwójnie ślepej próby wykazały, że jest on najbardziej skutecznym środkiem pobudzającym oddychanie spośród pięciu badanych środków (nikętamid, pretkamid, amifenazol i etamiwan). Etamiwan był w tej próbie drugi11.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>