Zespół żyły głównej górnej

Objawy, przebieg i rozpoznanie. Objawy zależą od szybkości narastania zmian. Przy powolnym procesie wytwarza się krążenie oboczne, które łagodzi wzrost ciśnienia i objawy zastoju. Najczęściej stwierdza się obrzęk twarzy, powiek, spojówek, wylewy do spojówek, obrzęk szyi, ramion, górnej części klatki piersiowej, zasinienie powłok, Avybroczyny. Poza tym obserwuje się duszność narastającą przy wysiłku i położeniu poziomym, kaszel, krwistą wydzielinę w drzewie oskrzelowym, wysięk w jamie opłucnej, najczęściej prawej. Wskutek wzrostu ciśnienia w naczyniach mózgowych i płynie mózgowo-rdzeniowym chory może być zamroczony bądź nieprzytomny. Przy zaburzeniach świadomości charakterystyczny jest „krzyk mózgowy”. Może wystąpić pobudzenie psychomotoryczne, oddech Chyne-Stoclcesa. W lżejszych przypadkach występują zaburzenia widzenia, mroczki, wytrzeszcz gałek ocznych (6).

Leczenie. Polega na obniżeniu ciśnienia w obszarze żyły głównej, zwalczaniu obrzęku mózgu poprzez stosowanie środków moczopędnych: furosemidu w dawkach 1 mg/kg m.c., mannitolu 0,5-1,0 g/kg m.c. co 8 godzin, dekadronu w dawce 2-4 mg. Dzieci leczone są zwykle na oddziałach intensywnej opieki, mają zapewnioną prawidłową wentylację płuc, w cięższych stanach stosowany jest oddech kontrolowany.

Jeżeli zespół żyły głównej górnej wystąpi po operacji Mustarda, to konieczne jest leczenie chirurgiczne. Zabieg jest trudny, wykonuje się go w krążeniu poza- ustrojowym, polega na rekonstrukcji i poszerzeniu żyły głównej górnej. Bez użycia maszyny do krążenia pozaustrojowego można wykonać zespolenie omijające, łącząc lewy przedsionek z żyłą ramienno-głowową za pomocą wstawki przygotowanej z żyły odpiszczelowej. Rozmiary żyły odpiszczelowej u dziecka są sto-sunkowo małe, uzyskuje się wymaganą średnicę wstawki przecinając pobrany odcinek żyły wzdłuż i zeszywając na sondzie jego dwie części. Jest to tzw. przeszczep spiralny (2, 3).

Choroby osierdzia i zespół żyły głównej stanowią wyjątek w chirurgii serca i naczyń u dzieci, zajmującej się głównie zagadnieniami wad wrodzonych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>