ZESPÓŁ ŻYŁY GŁÓWNEJ GÓRNEJ

Jest to objawowy zespół częściowej bądź całkowitej niedrożności żyły głównej górnej albo żył ramienno-głowowych, opisany po raz pierwszy przez Huntera 1757 (6).

Etiologia. Zespół żyły głównej górnej jest dobrze znanym powikłaniem po operacji Mustarda wykonywanej u dzieci z przestawieniem wielkich pni tętniczych. Występuje w ok. 25% przypadków (2). Stwierdza się go poza tym po urazach zamkniętych klatki piersiowej, w przypadkach przysypania ziemią, a także w chorobach nowotworowych.

Zespół spowodowany jest uciskiem zewnętrznym przez obrzęknięte tkanki, węzły chłonne, ściany naczynia, a także zmianą organiczną w świetle. Warunki anatomiczne żyły sprzyjają wystąpieniu zespołu: cienkościenne naczynie o szerokim świetle i niskim ciśnieniu w nim panującym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>