Zmiany w płucach

Do oceny ryzyka noworodka z wrodzonym zarośnięciem przełyku jest stosowany podział Waterstona (1962), wyodrębnia on trzy stopnie zagrożenia A, B, C A to noworodki w dobrym stanie ogólnym z masą ciała urodzeniową powyżej 2-500 g

dróg oddechowych i uszkadza chemicznie nabłonek. Pewien stopień niewydolności wpustu, charakterystyczny dla noworodka, umożliwia od pierwszych chwil po urodzeniu odpływ żołądkowo-przełykowy przez przetokę. Zmiany zapalne w płucach towarzyszące zarośnięciu przełyku są zwykle niebezpieczne. Uszkodzony chemicznie nabłonek dróg oddechowych łatwo ulega zakażeniu.

Zmiany w płucach, rozdęcie żołądka i jelit, uniesienie przepony utrudniają fizjologiczny oddech przeponowy noworodka, prowadzą do hipowentylacji, hipoksji i kwasicy. Dlatego tak ważne jest rozpoznanie wady w’ pierwszych godzinach po urodzeniu. Nie wolno karmić noworodka przed wykluczeniem istnienia wrodzonego zarośnięcia przełyku, ten błąd doprowadza do zalania dróg oddechowych pokarmem, zasadniczo pogarszając rokowanie. Szczególną ostrożność należy zachować u noworodków” urodzonych przedwcześnie. Mają one osłabiony odruch ssanie i dlatego najczęściej otrzymują pokarm przez zgłębnik wprowadzony do żołądka. Zdarza się, że krztuszenie przy zarośniętym przełyku zostaje ocenione jako zaburzenie odru-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>