ZMIANY W PŁUCACH

ZMIANY W PŁUCACH. Obserwowano obrzęk płuc z wytrącaniem się włóknika i z dusznością, ale jedynie po długotrwałym stosowaniu heksametonium.’ Fizjologiczna przestrzeń martwa (prawidłowa wentylacja pęcherzyków o zmniejszonym przepływie krwi) wzrasta podczas stosowania hipotensji i IPPA, podobnie jak i przy podniesieniu głowowej części ciała, podczas krwotoku oraz przy podwyższeniu średniego ciśnienia w klatce piersiowej podczas IPPV. Należy unikać hipowentylacji i zawsze stosować pewien nadmiar tlenu (40-50°/o)30.

WYDALANIE. Środki te nie są metabolizowane w ustroju, ale są wydalane przez nerki, około 30% w czasie 2 godzin i 90% w czasie 24 godzin po podaniu dożylnym. Jeżeli dochodzi do obniżenia ciśnienia krwi poniżej 50-70 mm Hg (6,6-9,3 kPa), co prowadzi do zmniejszenia lub ustania filtracji kłębkowej, wydalanie leku ustaje.

Winian pentolinium (Pentapyrrolidinium, Ansolysen). Związek chemiczny o nazwie pentametyleno-l-5-bis(l-metylopirolidyna). Działanie tego środka jest podobne do heksametonium, ale uważa się, że jest pięć razy silniejsze początek działania jest opóźniony, ale trwa ono dłużej. Wywołuje mniejszą tachykardię, nie działa antagonizująco na blok nerwowo-mięśniowy wywołany przez deksametonium oraz powoduje słabszą blokadę układu parasympatycznego niż heksametonium (tj. zmniejsza skłonność do po-. rażenia jelit). Wydalany z moczem. Przeciętne dawki dożylne 10-20 mg (5-10 mg u ludzi starszych) w roztworze 0,5%, który wywołuje w ciągu około 3 minut maksymalny spadek ciśnienia krwi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>