Zwolennicy zespolenia

Do odległych powikłań zalicza się także powstanie tętniaka w ścianie aorty po przeciwnej stronie przewodu tętniczego (1, 5, 9). W okresie używania łat z tworzyw sztucznych przypisywano ten fakt niezbyt elastycznej wstawce. Obecnie obserwuje się to powikłanie po zespoleniu za pomocą wstawki z t. podobojczylcowej. Wydaje się więc. że przyczyna leży w pozostawieniu małowartościowej ściany aorty.

W piśmiennictwie światowym trwa dyskusja nad sposobami zespalania aorty w przypadkach jej zwężenia, zwłaszcza u noworodków i niemowląt. Większość chirurgów podkreśla zalety zastosowania do tego celu wstawki z t. podobojczykowej (5, 6, 9, 10, 12). Uważają oni, że prawidłowo wykonany zabieg skraca czas zamknięcia przepływu krwi przez aortę oraz pozwala na wzrost zespolenia. Jakkolwiek sporadycznie występują zaburzenia we wzroście kończyny górnej, w jej ukrwieniu, a nawet zaburzenia rozwoju psychicznego, procent powikłań jest niewielki (2, 3, 7).

Zwolennicy zespolenia koniec do końca (4, 5) uważają, że dopiero po 20 latach można właściwie ocenić następstwa odcięcia t. podobojczykowej. Jakkolwiek bardzo

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>